Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 3/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 10.08.2020r. na stronie internetowej projektu „Opolska […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 3/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020 – usługi realizacji KAMPANII MEDIALNEJ tj. produkcja i emisja spotów radiowych

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020, które ukazało się w dniu 28.04.2020r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu sprzętu medycznego (specjalistycznego ultrasonografu dla potrzeb wykonywania badań […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 2/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020 – zakup sprzętu medycznego (specjalistycznego ultrasonografu dla potrzeb wykonywania badań genetycznych płodu – USG)

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna […]

Czytaj dalej

Rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”

Lider Projektu, Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, informuję, że rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

„Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” – informacje dot. rozpoczęcia Projektu

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie z Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „SAMED” rozpoczęłorealizacjęProjektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020, które ukazało się w dniu 02.03.2020r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło realizacja usługi „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – badanie USG genetyczne płodu”, […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020 – usługi „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – badanie USG genetyczne płodu”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna […]

Czytaj dalej