Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020, które ukazało się w dniu 02.03.2020r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło realizacja usługi „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – badanie USG genetyczne płodu”, polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych (medycznych) w zakresie wykonywania przesiewowych badań ultrasonograficznych I trymestru (z oceną ryzyka wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13 pary chromosomów) i II trymestru, na potrzeby Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

PROMEDIC MAŁGORZATA PASTERNOK, 

ul. Aleja „Solidarności” nr 26, 45-404 Opole, 

NIP: 8321804120

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.