Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2019, które ukazało się w dniu 25.11.2019r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu sprzętu medycznego (specjalistycznego ultrasonografu dla potrzeb wykonywania badań genetycznych płodu – USG) na potrzeby Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:

INTIMEX Sp. z o.o. Sp. k.,

ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa,

NIP: 5361919431, REGON: 361585937, KRS: 0000558126

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.