Zamówienia

W toku:

Zakończone:

  1. Zapytanie ofertowe 1/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2019 – zakup sprzętu medycznego (specjalistycznego ultrasonografu dla potrzeb wykonywania badań genetycznych płodu – USG)
  2. Zapytanie ofertowe 1/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2020 – usługi „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – badanie USG genetyczne płodu”
  3. Zapytanie ofertowe 2/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2020 – usługi realizacji KAMPANII MEDIALNEJ tj. produkcja i emisja spotów radiowych