WCZESNE WYKRYWANIE WAD ROZWOJOWYCH – Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia

1) Badanie genetyczne płodu (USG):

LEKARZE WYKONUJĄCY BADANIA:

lek. med. Marcin Pasternok

lek. med. Marcin Pasternok
  • Specjalista położnictwa i ginekologii
  • Specjalista perinatologii
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie perinatologii dla województwa opolskiego

Opis doświadczenia zawodowego:

Starszy asystent w Centrum Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii w Opolu, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, specjalista w zakresie perinatologii, ultrasonografii oraz diagnostyki prenatalnej.
Posiadam uprawnienia do wykonywania badania ECHO Serca Płodu.
Zajmuje się prowadzeniem ciąży prawidłowej, patologią ciąży, prowadzeniem ciąż wysokiego ryzyka oraz diagnostyką i terapią wad wrodzonych i chorób płodu. Wykonuje inwazyjne badania prenatalne (biopsja kosmówki, amniopunkcja oraz kordocenteza). Specjalizuje się w zastosowaniu technik chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopia, histeroskopia) w ginekologii.
Trener na szkoleniach Małopolskich Warsztatów USG. Posiada certyfikat ECHO serca płodu PTU, USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, certyfikaty Fetal Medicine Foundation.

lek. med. Maciej Reichel

lek. med. Maciej Reichel
  • Specjalista położnictwa i ginekologii

Opis doświadczenia zawodowego:

Ukończył studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i rozpoczął specjalizacje z położnictwa i ginekologii na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Dzięki pracy w Oddziale o wysokim stopniu referencyjności nabrał doświadczenia w zabiegach chirurgicznych w tym procedurach mało inwazyjnych jak laparoskopia i histeroskopia.

Od początku specjalizacji szczególnie interesuje się opieką nad kobietą w ciąży fizjologicznej oraz powikłanej doskonaląc swoje umiejętności w diagnostyce i terapii płodów.

W szpitalu nadzoruje porody i wykonuje cięcia cesarskie.

Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe, czego potwierdzeniem są ukończone szkolenia, certyfikaty Fetal Medicine Foundation oraz członkostwo w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym (PTG).

Znajomość języków obcych: angielski – zaawansowany, hiszpański – średnio zaawansowany

2) Badania Biochemiczne – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa):

W ramach realizowanego Projektu, w zakresie wykonywania badań biochemicznych krwi, współpracujemy z siecią laboratoriów medycznych z grupy DIAGNOSTYKA (wcześniej LOMA). Zachęcamy do skorzystania i wykonania badań biochemicznych w najbliższym punkcie pobrań krwi Grupy DIAGNOSTYKA (LOMA).


Lista placówek dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://diag.pl/katalogi/wojewodztwo/opolskie/