POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA (metody diagnostyczne)

1) Pogłębiona diagnostyka rozwoju psychomotorycznego dziecka (Ocena rozwoju dziecka wg kamieni milowych):

SPECJALIŚCI:

lek. Róża Bruzi- Bużowicz

tel. 662 288 515

  • pediatra,
  • internista

Opis doświadczenia zawodowego:

Jestem lekarzem pediatrą, z ponad 30 letnim doświadczeniem, specjalizującym się w chorobach dzieci. Pracuję w NZOZ CM PULS Kluczbork w Kluczborku.
W ramach projektu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” zajmuję się oceną zachowania spontanicznego dziecka w następujących sferach rozwoju psychoruchowego: ruchowy, społeczny, mowy i ruchów precyzyjnych. Dodatkowo, diagnozuję oraz identyfikuje na wczesnym etapie rozwoju dziecka istniejące opóźnienia rozwojowe lub sytuację prowadzące do ich powstaniem.

2) Pogłębiona diagnostyka rozwoju psychomotorycznego dziecka (Metoda Prechtla / Skala Brazeltona / Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa):

SPECJALIŚCI:

mgr Karolina Szota

mgr Karolina Szota

tel. 697 968 984
tel. 535 868 495

  • fizjoterapeuta

Opis doświadczenia zawodowego:

Jestem fizjoterapeutą, certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby (rehabilitacja niemowląt), Integracji Sensorycznej, instruktorem masażu Shantal’a i inne. Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci i niemowląt.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ) oraz studia podyplomowe na kierunku Integracji Sensorycznej w Warszawie.
W ramach projektu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” zajmuję się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego z uwzględnieniem zaburzeń neurologicznych oraz genetycznych. W swojej pracy staram się zawsze dobierać indywidualne cele terapii oparte na potencjale dziecka, uwzględniając sugestie i spostrzeżenia rodziców czy opiekunów. Cenię również pracę z rodzicem i dbam o to, aby czynnie uczestniczył w terapii.
Nieustannie zgłębiam swoją wiedzę z zakresu pediatrii i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach poświęconych tematyce neurorozwojowej, neonatologicznej, neurologicznej i logopedycznej, a wszystko po to, aby jak najlepiej móc pomóc Twojemu dziecku.