Rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „W trosce o zdrowie Matki i Dziecka 2”

Partner Projektu, Strzelecka Przychodnia Lekarzy Specjalistów „SPLS” w Strzelcach Opolskich, informuję, że rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „W trosce o zdrowie Matki i Dziecka 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja […]

Czytaj dalej

„W trosce o zdrowie Matki i Dziecka 2” – informacje dot. rozpoczęcia Projektu

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Strzelecką Przychodnią Lekarzy Specjalistów „SPLS” w Strzelcach Opolskich rozpoczęłorealizacjęProjektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp […]

Czytaj dalej